Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Baza konzultanata EU projekta

Uslijed više upita, te sve više projekata na koja se mogu javljati i obrtnici, odlučili smo na ovom web mjestu pružiti obrtnicima informaciju o konzultantima koji se bave EU fondovima. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo sačinila je listu osoba koje su se bavile ili se bave konzultacijama, te pisanjem aplikacija za sredstva iz EU fondova. Kriterij za uključenje u bazu HAMAG-a bilo je dosadašnje iskustvo na pripremi projekata financiranih iz pretpristupnih i drugih fondova EU. Osobe s liste HAMAG-a moraju  imati iskustvo mjereno najmanje s tri projekta pripremljena za financiranje iz fondova EU, te najmanje jedan projekt odobren i uspješno proveden.

Osim spomenute liste, i Hrvatska banka za obnovu i razvoj je objavila popis tvrtki koje se bave prijavom projekata na sredstva EU fondova. Lista tvrtki nalazi se u nastavku članka.

Na području Istarske županije preptristupnim se fondovima bavi IDA- Istarska razvojna agencija. Kontakt podaci nalaze se na WEB STRANICI IDA-e.

NAZIV INSTITUCIJE

HRVOJE MARUŠIĆ, Rijeka

Kontakt:

098 474 902

e-mail: hrvoje.marusic@gmail.com

COIN d.o.o., Pula

Kontakt:

Kristina Vitasović

Telefon/fax:  052 216 947

e-mail: coin@coin.hr; kristina.vitasovic@coin.hr

INTERNATIONAL BUSINESS CONSULTING CENTER (IBCC) D.O.O.

Zdenka Petranovića 3 - PP 253, 51000 Rijeka

KONTAKT: Mr.sc. Nataša Švast

                 Tel: +385 (0)51 212 213       

                 Fax: +385 (0)51 215 222       

                 Mob: 098 954 98 58

                 Email: ibcc@ibcc.hr, natasa.svast@ibcc.hr

                 Website: www.ibcc.hr

ADRIA BONUS d.o.o. POREČ

Kontakt:

Stevo Žufić, Petra Perhat, Martina Ritoša, Ivana Portner

Tel: 052/431 566, fax: 052/422 843 

e-mail: info@adria-bonus.com

web: http://www.adria-bonus.com/ 

MARČIK Centar za poslovno savjetovanje, Osijek

Kontakt:

Sanja Jelić

Tel: 031 492-494, fax: 031 492-496

e-mail: sanja.jelic@marcik.hr

MARIN MILETIĆ, Rijeka

Kontakt:

Tel. 051 211 832, mob. 098 9357 195

e-mail: marinri@libero.it

PODUZETNIČKI INKUBATOR SKRAD-PINSd.o.o. SKRAD,

Kontakt:

Danijel Bertović

Tel. 051 820 045

e-mail: pins@ri.t-com.hr

web: www.pins-skrad..hr

PROJECT MANAGEMENT CONSULTING, d.o.o. Rijeka

Kontakt:

Miran Cofek

Tel. 051 338 683, fax. 051 227 530, mob. 098 472 730

e-mail: miran.cofek@ri.t-com.hr

web: www.pmc-sailing.com

EUROVISION D.O.O.

Kontakt:

Direktor: Alen Novosad

Savska 102, 10 000 Zagreb

Tel. 01/ 61 77 005, fax. 01/55 60 745

e-mail: info@eurovision.hr

www.eurovision.hr

Prethodna stranica