Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
MTU i članak 51. stavak 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti-za ugostitelje

Obzirom na različita tumačenja na terenu i učestale upite ugostitelja sa terena, u svezi obveze usklađivanja ugostiteljskih objekata sa minimalno-tehničkim uvjetima iz „Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »restorani«, »barovi«, »catering objekti« i »objekti jednostavnih usluga« (NN 82/07. i 82/09.)" temeljem članka 51. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06, 152/08, 43/09, 88/10 i 50/12), u prilogu dopisa dostavljamo odgovor Ministarstva turizma vezano uz ovu temu, te detaljnije upute o samim obavezama za ugostitelje.

Sukladno odredbi članka 51. stavka 1. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 138/06), ugostitelji koji na dan stupanja na snagu zakona, tj. do 28. prosinca 2006., obavljaju ugostiteljsku djelatnost u ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani", „Barovi" i „Catering objekti" sukladno starom Pravilniku „Pravilniku o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata (NN 57/95., 101/95., 1/96., 110/96., 24/97., 61/98., 137/98., 19/99., 39/99., 52/99., 43/00., 52/00., 57/00., 63/00., 18/01., 33/01., 48/02., 21/03., 17/03., 52/04., 106/04. i 84/05.) moraju uskladiti svoje poslovanje s odredbama „Pravilnika o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekta iz skupina „Restorani", „Barovi", „Catering objekti" i „Objekti jednostavnih usluga" (NN 82/07. i 82/09.) u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, odnosno do 16. kolovoza 2012.

Kako bi turistička sezona prošla što kvalitetnija, te kako bi prilagodili svoje objekte propisanim uvjetima, kao pomoć u nastavku izdvajamo novine koje će između ostalih biti predmet nadzora nakon 16. kolovoza 2012.  Više o tome u dokumentima u nastavku članka. 

Prethodna stranica