O udruženju
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
O cehovima

XI. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U UDRUŽENJU

CEHOVI

Članak 45. 

Osnovni oblik strukovnog organiziranja i stručnog rada na razini Udruženja, radi  usklađivanja i rješavanja stručnih pitanja gospodarske grane kojoj obrtnik pripada, su cehovi.

Na razini Udruženja djeluju slijedeći cehovi:

  • Ceh proizvodnog obrta,
  • Ceh uslužnog obrta i obrta za intelektualne usluge gospodarskog karaktera,
  • Ceh ugostitelja i turističkih djelatnika,
  • Ceh trgovine,
  • Ceh graditeljstva, autoprijevoznika i pomorskog prijevoza,
  • Ceh za ribarstvo, akvakulturu i poljodjelstvo,
  • Ceh frizera i kozmetičara.

Odluku o osnivanju novog ceha na prijedlog Upravnog odbora donosi Skupština.

Upravni odbor Udruženja može odlukom osnovati sekcije u okvirima pojedinog ceha, na njegov prijedlog.

Organiziranost rada u cehovima i sekcijama je dobrovoljna.

 

Članak 46. 

Zadaci cehova su da brinu, razmatraju i odlučuju na svojim sjednicama o stručnim pitanjima i ostalim problemima i zadaćama koje se odnose na gospodarsku granu djelatnosti koju ceh zastupa.

Predstavnici cehova zastupaju interese ceha u cehovima pri Područnoj obrtničkoj komori.

Organizacija i način rada cehova i sekcija, prava, obveze i odgovornosti članova uređuju se Pravilnikom o radu cehova kojeg donosi Upravni odbor Udruženja

Prethodna stranica