Naslovnica
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Izmjena Pravilnika o putnom listu

Poštovani prijevoznici,
obavještavamo vas o izmjenama Pravilnika o putnom listu za obavljanje povremenog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu. Izmijenjen je izgled Obrasca Putnog lista na način da je izbačen dio s popisom putnika te više nije potrebno unositi popis putnika u knjigu putnih listova.

Napominjemo da Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnim listovima vrijedi za povremeni prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu dok se putni listovi za međunarodni povremeni prijevoz putnika vode i čuvaju sukladno međunarodnim ugovorima.

U prilogu Vam dostavljamo primjer novog obrasca knjige putnih listova.

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu možete pronaći na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_55_1054.html

PRILOG:

Prethodna stranica