Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Naplata laganih plastične vrećice - trgovci

 

Poštovani,

Dodatno podsjećamo na obvezu postupanja sa laganim  plastičnim vrećicama, zbog mogućih visokih novčanih kazni.

One su propisane čl. 172  Zakona o održivom gospodarenju otpadom NN 94/13. i 73/17 na način da se svako neispunjavanje obveza iz provedbenih propisa koji su doneseni na temelju tog Zakona te neispunjenje tih obveza u utvrđenom roku i na propisani način, smatra prekršajem za koji je predviđena novčana kazna   za obrtnika u svoti od 25.000,00 do 70.000,00 kn a za pravnu osobu  u svoti od 100.000,00 do 800.000,00 kn.

Dakle zatražite od dobavljača ili proizvođača pisane informacije o debljini stjenke plastične vrećice za nošenje (mogu biti iskazane i na dostavnici, računu...), vodeći računa o vrstama:

Vrste plastičnih vrećica za nošenje

Debljina stjenke vrećice

  Obveza

 

 

 

Plastične vrećice za nošenje

> 50 mikrona

Nije propisano

Lagane plastične vrećice za nošenje

≥ 15 > 50 mikrona

Obvezna naplata

Vrlo lagane plastične vrećice za nošenje

< 15 mikrona

Obvezno pisano upozorenje„Vrećice koristiti štedljivo".

Oksorazgradive plastične vrećice za nošenje

nije propisano

Nije propisano

Izvor: pravna služba OKIŽ-a

 

Prethodna stranica