Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
ZAKON O PRIJEVOZU U CESTOVNOM PROMETU NN 41/18

Poštovani, Zakon o Zakon o prijevozu u cestovnom prometu Narodne novine  41/18 nalazi se na ovoj poveznici:  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_05_41_784.html    

 

 

 

Prethodna stranica