Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima NN 97/15

U Narodnim novinama 97/15, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima.

Pravilnik stupa na snagu 19.rujna 2015.godine a njime je

  • ukinuta obveza poslodavca, koji u evidenciji ima upisane podatke o početku i završetku rada, da evidentira i podatak o vremenu korištenja dnevnog i tjednog odmora (ostaje u čl. 8 st.1. podstavak 9 obveza upisa nenazočnosti na poslu u vrijeme korištenja godišnjeg odmora).
  • ukinuta je i obveza poslodavca da za radnike za koje radno vrijeme nije moguće mjeriti ( radnik član obitelji poslodavca fizičke osobe koji živi u zajedničkom kućanstvu s poslodavcem i koji u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca i slično), vodi podatke o radnom vremenu ali mora i nadalje voditi druge podatke potrebne za ostvarivanje prava iz radnog odnosa
Prethodna stranica