Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Pravilnik - Scraping (NN 99/15)

Poštovani ribari,

obavještavamo Vas da je na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donio

PRAVILNIK O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE 1.1. »TRAJNA OBUSTAVA RIBOLOVNE AKTIVNOSTI«

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere 1.1. »Trajna obustava ribolovne aktivnosti« (»Narodne novine«, broj 151/2014, 5/2015 i 78/2015), u članku 7. stavku 3. riječi: »30. rujna« zamjenjuju se riječima: »1. prosinca«.

Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama broj 99/15. od 16. rujna 2015. , a stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Prethodna stranica