Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Kako povremeno raditi u zemljama članicama EU

Jeste li znali da hrvatski obrtnici i poduzetnici mogu slobodno izvoziti svoje proizvode u zemlje Europske unije te privremeno i povremeno također pružati usluge? Takva mogućnost postoji od ulaska u Europsku uniju što znači da je dovoljno je imati obrt ili tvrtku registriranu u Hrvatskoj jer za povremene poslove nije potrebna u državama Europske unije. Jedino u slučajevima kada poduzetnik ili obrtnik želi stalno obavljati neku djelatnost u drugoj državi članici, tada mora imati poslovno sjedište (nastan) u toj državi, odnosno registrirano trgovačko društvo.

Administrativni uvjeti za privremeno i povremeno pružanje usluga u zemlji članici EU nisu zahtjevni. U slučaju reguliranih obrtničkih profesija obrtnika koje su najvećim dijelom usporedive s vezanim obrtima za koje je propisana stručna sprema  potrebno je dokazati kako imate taj uvjet. To se dokazuje tzv. EU potvrdom.

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je u NN 92/14 godine Pravilnik o izdavanju EU potvrda, koji stupa na snagu  5. kolovoza 2014. godine

Pravilnikom se propisuje izgled, sadržaj i postupak izdavanja EU potvrde, koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na EU tržištu.

EU potvrdom dokazujete da ste poslovno nastanjeni u Republici Hrvatskoj i da nemate čak ni privremene zabrane obavljanja djelatnosti ili profesije. 

Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se na propisanom obrascu u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem.

Za izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan, odnosno registriran, bez naknade ili taksi, u roku od 8 dana od uredno podnesenog zahtjeva.

Obrtnik  je dužan u zahtjevu navesti:

- osnovne podatke: tvrtka, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (elektronička adresa, telefon);

- naziv djelatnosti, odnosno profesije koju namjerava obavljati, odnosno pružati na teritoriju države domaćina.

Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva, a na traženje nadležnog tijela priložiti (u neovjerenoj preslici, uz predočenje izvornika) sljedeće dokumente:

- domovnicu,

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci,

- osobnu iskaznicu,

- dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),

- potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),

- presliku radne knjižice za razdoblja upisa do 30. 6. 2013. (preslika svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice na kojima se nalaze podaci o zaposlenju i stažu), i/ili elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

- potvrdu od poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo).

Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva tražit će ostale relevantne dokumente prema pojedinačnom slučaju, a sva dokumentacija koju nadležno tijelo može pribaviti po službenoj dužnosti bit će prikupljena na taj način.

Osnovne informacije i uvjeti za Austriju, Njemačku, Sloveniju i Švicarsku, a koji se dijelom razlikuju za svaku zemlju, mogu se pronaći na internetskoj stranici Hrvatske obrtničke komore: http://www.hok.hr/jedinstveno_eu_trziste/kako_poslovati_s_clanicama_eu/uvjeti_poslovanja_u_eu

Više informacija za svaku zemlju članicu može se dobiti i na Jedinstvenim kontaktnim točkama: http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm.

Izvor: euprojekti.eu

Prethodna stranica