Dokumenti
Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Statut Udruženja obrtnika Poreč

Na temelju članka 73. stavka 1. Zakona o obrtu (NN 143/13),  članka 63. Statuta Hrvatske obrtničke komore (NN 106/14) i odluke Skupštine Udruženja obrtnika Poreč   od 25.11.2014.godine, Upravni odbor Udruženja obrtnika Poreč  na sjednici održanoj dana 25. studenog 2014.g    utvrdio je pročišćeni tekst Statuta Udruženja obrtnika Poreč.

Pročišćeni tekst Statuta Udruženja obrtnika Poreč  obuhvaća Statut Udruženja obrtnika Poreč donesen na 9. sjednici  Skupštine Udruženja obrtnika Poreč  održanoj  05.06. 2014.godine i Odluku o izmjenama Statuta Udruženja obrtnika Poreč   donesenu na 10.   sjednici  Skupštine Udruženja obrtnika Poreč  održanoj  25.11.2014.godine, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

 

S  T  A  T  U  T

UDRUŽENJA OBRTNIKA

POREČ

(pročišćeni tekst)

Prethodna stranica