Zaposlenje

Zaposlite se posredovanjem UOP-a

zaposlenje
Novosti iz cehova
Aktualni propisi
Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, informacija NN 45/17

Poštovani obrtnici,

U Narodnim novinama 10. svibnja 2017., objavljen je Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda (NN 45/17), koji stupa na snagu osmog dana od objave u NN, odnosno 18. svibnja 2017., osim u dijelu kojim se obavezuju proizvođači i uvoznici duhanskih i srodnih prava uskladiti s odredbama ovog Zakona i to do 20.svibvnja 2017.

 

Cilj Zakona je prije svega podizanje svijesti o štetnosti pušenja, smanjenje broja pušaća koje se postiže nizom mjera na sljedećim ključnim područjima:

- smanjivanje utjecaja promidžbe duhanskih i srodnih proizvoda;

- podizanje svijesti o učincima duhanskog dima na zdravlje pušača i nepušača - javnim

informiranjem i edukacijom;

- ograničavanje dostupnosti duhanskih i srodnih proizvoda maloljetnim osobama i mladima.

Ovim Zakonom uvrštene su odredbe Direktive 2014/40/EU vezano uz proizvodnju, predstavljanje i prodaju duhana i duhanskih proizvoda, te je isti u skladu sa odredbama EU.

 

Najveće novosti ovog Zakona odnose se na označavanje i pakiranje duhanskih proizvoda.

Promjene koje donosi novi Zakon su jasnije definiranje određenih pojmova; stroži uvjeti u vidu stavljanja cigareta u promet; jasno propisane oznake opasnosti i štetnosti pušenja koje moraju biti na pakiranjima duhanskih i srodnih proizvoda; konkretne odredbe na razini određenih kemijskih spojeva te maksimalne vrijednosti istih koje mogu biti u duhanskim i srodnim proizvodima.

Skrećemo pažnju i sugeriramo trgovcima da obrate posebnu pozornost na članke 19 . i 20. kojim su jasno definirani uvjeti uz prodaju i stavljanje na tržište elektroničke cigarete te proizvode i preparate vezane uz iste. 

Novim zakonom  zabranjuje se pušenje duhanskih i srodnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta sa ili bez nikotinskog punjenja, kao i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima - što nije bio slučaj u dosadašnjem zakonu, osim duhanskih proizvoda naravno.

Izuzeci u vidu mogućnosti pušenja u ugostiteljskim objektima, koji su definirani kao prostor za pušenje odnosno pušački prostor, se nisu mijenjali, odnosno  odredbe koje su i do sada bile na snazi i dalje ostaju kao mogućnost.

U odnosu na sadašnji propis, ugostiteljima je bitno:

  • Proširenje sa duhanskih proizvoda i na zabranu pušenja srodnih proizvoda, biljnih proizvoda i uporaba elektroničkih cigareta s nikotinskim punjenjem ili bez nikotinskog punjenja i vodenih lula u svim zatvorenim javnim prostorima
  • Proširenje definicije zatvorenog javnog prostora i na terase koje su ograđene staklenim stijenama ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim javnim prostorom smatra se prostor koji ima krov i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih stijena, kada su te stijene zatvorene.
  • Proširuje se zabrana sa prostora obrazovnih ustanova i na prostore koji su udaljeni manje od 20 metara od ulaza u zgradu obrazovne ustanove.
  • Određen je rok ministarstvu za donošenja rješenja po zahtjevu ugostitelja za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta prostora za pušenje

U dijelu prekršajnih odredbi kazne za fizičke osobe su ostale iste, odnosno od 5,000 do 15,000 kn u slučaju nezadovoljavanja ili ne pridržavanja odredbi koje definiraju prostor za pušenje ili pušački prostor.

Povećana je novčana kazna u iznosu od 2,000 do 5,000 kn (u dosadašnjem zakonu bilo je 500 - 1,000 kn) za fizičku osobu obrtnika u čijem se ugostiteljskom objektu poslužuje hrana i/ili piće, a u kojem je zatečena osoba koja puši u slučaju da nisu zadovoljeni uvjeti prostora za pušenje ili pušačkog prostora.

Čitav zakon se nalazi na ovoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_45_1047.html

 

 

Prethodna stranica